Your address will show here +12 34 56 78
Formularz rekrutacyjny
na studia podyplomowe MBA General Management w Collegium Civitas
  • Text Hover
Procedura rekrutacyjna:  
  1. Wypełnij poniższy formularz, przesyłając swoje CV, dyplom ukończenia studiów (najwyższy, jaki posiadasz) i podpisaną umowę 
  2. Po przyjęciu na studia kandydat otrzymuje informację o spełnieniu warunków rekrutacyjnych oraz fakturę
  3. Po wniesieniu płatności za czesne (co najmniej pierwszej raty czesnego) platforma e-learningowa zostanie aktywowana
  4. Twoje dane dostępowe do platformy e-learningowej zostaną przesłane mailem
  5. Zaczynasz studia online!
Jeśli masz pytania dotyczące zasad przyjęć i procedury rekrutacyjnej, skontaktuj się z naszą konsultantką: Mag. Christina Tschikof, info@pobs.at .
  • Text Hover
Pobierz umowę:
Request a free brochure